ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

Κάνουμε γνωστό στο επιβατικό κοινό και στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση καθορισμού κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ).Για την ενημέρωσή σας τα νέα κόμιστρα αναγράφονται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα.