ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι από σήμερα Παρασκευή 19/02/2021 και ώρα 06:00 π.μ. κατά την διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας θα πρέπει να έχουμε μαζί μας τα νέα έντυπα βεβαιώσεων τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

  • Για τους ιδιοκτήτες – οδηγούς.

Με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τη διεύθυνση  https://eservices.yeka.gr/ ή από τον ιστότοπο   https://forma.gov.gr .

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική μας ταυτότητα , η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας).

  • Για τους οδηγούς.

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση https://eservices.yeka.gr/ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφετέρου από τον ιστότοπο  https://forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζομένους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη.

 Από το πρωί της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου 2021 (06:00 π.μ.)  το μέτρο θα εφαρμοστεί με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.   

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ