ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ.:Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342(ΦΕΚ Β΄4899 /06-11-2020) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» κατά την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας ισχύουν τα εξής:

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. –ΤΑΞΙ, ΕΙΔ.ΜΙΣΘ) οχήματα, επιτρέπεται η μεταφορά ενός (1) επιβάτη, πλέον του οδηγού.

Στην ανωτέρω περίπτωση επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων μόνον εφόσον στο όχημα επιβαίνουν:

  1. Ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.
  2. Άτομο που χρίζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για την μετακίνησή του.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Εφόσον πρόκειται για μαθητές σε μη αστικές περιοχές, που χρησιμοποιούν επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. –ΤΑΞΙ, ΕΙΔ.ΜΙΣΘ) οχήματα για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα (4) άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του διευθυντή του σχολείου

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. το έργο της μεταφοράς μαθητών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε σχολικές μονάδες της         Α/θμιας  Εκπαίδευσης και σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ανεξαρτήτου βαθμίδας Εκπαίδευσης. 

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας από τους επιβάτες και τον οδηγό είναι υποχρεωτική

Σε περίπτωση, που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς. 

Στα πλαίσια αυτά και στην περίπτωση που δεν τηρείται η υποχρέωση χρήσης μάσκας, επιβάλλεται πλέον για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο 150 € ευρώ στον οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση.