ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι από αύριο 07/11/2020 και ώρα 06:00 π.μ. και για διάστημα τριών (3) εβδομάδων τίθεται το οριζόντιο lockdown στη χώρα. Για την απρόσκοπτη άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα υποχρεούμαστε να έχουμε, εκτός των άλλων απαραιτήτων εγγράφων, πάντα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  την βεβαίωση κυκλοφορίας. Η βεβαίωση αφορά όλους όσοι οδηγούν κάθε φορά το Ε.Δ.Χ. αυτ/το και πρέπει ο κάθε οδηγός στην βάρδιά του θα έχει συμπληρώσει την δικιά του, έτσι ώστε σε τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια όργανα ελέγχου να επιδεικνύεται άμεσα.

Στην συνέχεια θα βρείτε υπόδειγμα βεβαιώσεων για τον ιδιοκτήτη-οδηγό αλλά και για οδηγό Ε.Δ.Χ. αυτ/του. Οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται και από τα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου.

Τυχόν απορίες με την συμπλήρωση τις βεβαίωσης επικοινωνήστε με την Διοίκηση του Σωματείου.

Σύντομα θα ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα μέτρα που αφορούν τον κλάδο μας. 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΟΔΗΓΟΥ