ΜΕΙΩΣΗ Φ.Π.Α.

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.:οικ Α 32183/1661/02-06-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών η εκτέλεση διαδρομών με Ε.Δ.Χ. (Ταξί και ειδικής Μίσθωσης) αυτ/τα εντάσσεται στις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή 13% Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από 01.06.2020 έως 31.10.2020.