ΠΑΡΑΤΑΣΗ Κ.Τ.Ε.Ο

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι, από Δευτέρα 4 Μαΐου 2020  επαναλειτουργούν τα Κ.Τ.Ε.Ο.. Στο πλαίσιο αυτό και με σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου Υπουργείου για την εύρυθμη λειτουργία των Κ.Τ.Ε.Ο., παρατείνεται κατά 70 ημέρες συνολικά, η διάρκεια ισχύος εκάστου ΔΤΕ κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης του εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου, από το Σάββατο 07-3-2020 έως και την Κυριακή 3-5-2020. Έτσι για παράδειγμα, όχημα με ημερομηνία ισχύος του ΔΤΕ το Σάββατο 14-3-2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα, χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους, έως τη Δευτέρα 25-5-2020.

Κατά το διάστημα των 70 ημερών της παράτασης, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, ενώ ανάλογα με την πορεία εφαρμογής των μέτρων, ενδέχεται να υπάρξει νέα παρέμβαση. Για όσα ΔΤΕ λήγουν από την Δευτέρα 4-5-2020 και μετά, θα ισχύσει η θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου.

Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και τον άσκοπο συνωστισμό, παρακαλούμε τους συναδέλφους να εκμεταλλευτούν την νέα προθεσμία και να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους έγκαιρα και κοντά στη λήξη της.