ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι υποχρεωτικά  στο έγγραφο της βεβαίωσης κυκλοφορίας εργαζομένου τίθεται και η σφραγίδα* της επιχείρησης σύμφωνα με τα όσα σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κος Νίκος Χαρδαλιάς. 

* Στην περίπτωση των Ε.Δ.Χ. τίθεται η σφραγίδα του/των Ιδιοκτήτη/των του Ε.Δ.Χ. 

Περίπτωση 1: Όταν η βεβαίωση είναι του Ιδιοκτήτη – οδηγού του Ε.Δ.Χ. συμπληρώνουμε τα ζητούμενα στοιχεία  στα πεδία της βεβαίωσης και κάτω από την υπογραφή μας βάζουμε την σφραγίδα μας. 

Περίπτωση 2: Όταν η βεβαίωση είναι του οδηγού του Ε.Δ.Χ. συμπληρώνουμε τα ζητούμενα στοιχεία στα πεδία της βεβαίωσης όπως στο υπόδειγμα βεβαίωσης που ακολουθεί. 

βεβαίωση κυκλοφορίας