ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι για την απρόσκοπτη άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα για την ανάσχεση του Covid-19 οφείλουμε να έχουμε, εκτός των άλλων απαραιτήτων εγγράφων, πάντα εντός του Ε.Δ.Χ. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου. Η βεβαίωση αφορά όλους όσοι οδηγούν κάθε φορά το Ε.Δ.Χ., ο κάθε οδηγός στην βάρδιά του θα έχει συμπληρώσει την δικιά του, έτσι ώστε σε τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια όργανα ελέγχου να επιδεικνύεται άμεσα.

Τυχόν απορίες με την συμπλήρωση της βεβαίωσης επικοινωνήστε με την Διοίκηση του Σωματείου.

ΕΔΩ μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε την σχετική βεβαίωση