Ε.Δ.Χ. & ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι μέχρι στιγμής και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με Ε.Δ.Χ. δεν έχει εκδοθεί κάποια απαγορευτική διάταξη. Ωστόσο για την εκτέλεση των διαδρομών επιβατικής μεταφοράς κατά την διάρκεια της βάρδιας δόθηκαν οι κάτωθι διευκρινήσεις  

Ισχύει ο περιορισμός για ένα (1) άτομο κάθε φορά εκτός εάν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

  1. Μεταφορά από και προς  τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή επίσκεψη σε γιατρό για άτομα που χρειάζονται συνοδό.
  2.  Προγραμματισμένες μεταφορές για αιμοκάθαρση όπου δικαιολογείται ο συνοδός. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ : Τηρείται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ευλαβικά.