ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας ενόψει της πιθανής ύπαρξης ιογενούς λοίμωξης από το νέο κορωνοίο (COVID-19) λάβαμε προς ενημέρωση των μελών του Σωματείου μας την αριθ. πρωτ.:Δ1γ/Γ.Π/οικ.14210/28.2.2020 εγκύκλιος του Υπ. Υγείας με θέμα «Μέσα Μαζικής Μεταφοράς-Τήρηση Κανόνων Υγιεινής» με βασικό στόχο την διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των επιβατών.  

Για τους λόγους αυτούς κρίνουμε σκόπιμο και απαραίτητο όπως όλοι μας να τηρούμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής.  

 

14210-Μέσα-Μαζικής-Μεταφοράς-Κανόνες-Υγιεινής