ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

 Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί  Άρτας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 – 04 – 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «ΚΡΟΝΟΣ» με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  2. Διοικητικός Απολογισμός 2018.
  3. Οικονομικός Απολογισμός 2018.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019.
  5. Έγκριση της υπ’ αριθ.: 172/19-01-2019 Απόφασης Δ.Σ.
  6. Διαγραφή Οφειλών.
  7. Διαγραφή μελών λόγω παράβασης του εδαφ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρ. 10, Κεφ. Β΄ του Καταστατικού (μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων).
  8. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον κλάδο των Ε.Δ.Χ. (φορολογικά, ασφαλιστικά, μεταβιβάσεις Ε.Δ.Χ., μηχανισμοί POS, νομοθεσία κ.τ.λ.).