Διενέργεια Αρχαιρεσιών.

Η Εφορευτική Επιτροπή του αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία : Συνεταιρισμός  Ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» ΣΥΝ.Π.Ε. ανακοινώνει ότι : Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, θα διενεργηθούν την Τετάρτη 27η Μαρτίου 2019 και  από ώρα 16:00 έως 19:00 στη Δημοτική Ενότητα Βλαχερνών Δήμου Αρταίων και στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Βλαχέρνας.

Δικαίωμα συμμετοχής για την εκλογή των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, έχουν όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη  του Συνεταιρισμού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Οι Συνεταίροι να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι,
  1. Οι Συνεταίροι ψηφίζουν αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας  την κάρτα μέλους η  ό,τι άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο έχουν στην κατοχή τους (ΑΔΤ, δίπλωμα οδήγησης, κ.τ.λ.).

 

Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ