ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα, προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη φακέλου τεκμηρίωσης ταξιμέτρου ο οποίος διατηρείται εντός του Ε.Δ.Χ. (ταξί) αυτ/του. Ο φάκελος περιλαμβάνει μία σειρά εγγράφων που απαιτείται για την απόδειξη της νομιμότητας του ταξιμέτρου και του φορολογικού μηχανισμού (Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης ταξιμέτρου, κ.λ.π.). Για τα ταξίμετρα που τίθενται πρώτη φορά σε χρήση, οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από 19/09/2017 ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα ταξίμετρα οι ρυθμίσεις ισχύουν από 19/06/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη να απευθύνονται στο Δ.Σ. του Σωματείου.