ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών των οργάνων του Σωματείου ( Δ.Σ. , Ε.Ε. , Αντιπροσώπων Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. ) θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και από ώρα 17:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ. στο γραφείο του Σωματείου στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Τοπ. Κοινότητας Βλαχέρνας του Δ. Αρταίων.

Οι υποψηφιότητες για τα μέλη των οργάνων του Σωματείου από τους ενδιαφερομένους θα δηλώνονται με γραπτή αίτηση και την οποία θα μπορούν τα υποψήφια μέλη να την υποβάλλουν – καταθέσουν στον Γραμματέα του Σωματείου έως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00 μ.μ..

Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέχρι και το έτος 2016 μέλη του Σωματείου μας.