ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι η Π.Ε. Άρτας σύμφωνα με την υπ΄αριθ. οικ. 4325/14 – 10 – 2015 πρόσκλησής της θα προβεί στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΡΤΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Σωματείου.