ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ

Κάνουμε  γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί  Άρτας ότι το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (έως τριών κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών) από αυτή που υποχρεωτικά υπάγεται ο ασφαλισμένος παρέχεται με τον Ν.4321/15.

Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί απο ασφαλισμένους που:

  • Δεν το έχουν ασκήσει,
  • Το έχουν χάσει μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4321/15 (21-03-2015),
  • Διατηρούν ήδη ενεργό δικαίωμα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης , και επιθυμούν να το επεκτείνουν ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται (1,2).

Επισημαίνεται ότι και όσοι έχουν ενταχθεί στην νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών εξασφαλίζουν τις προυποθέσεις άσκησης του δικαιώματος κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.