ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργεί η Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε.  Άρτας για το έργο της μεταφοράς μαθητών ότι θα χρειαστούν για την συμμετοχή τους τα κάτωθι δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:

1.     ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

2.     Κ.Τ.Ε.Ο.

3.     ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.

4.     ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (δίπλωμα).

5.    ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ.

6.    ΔΥΟ (2) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  (θα χορηγηθούν από το Σωματείο).

7.     ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (θα χορηγηθεί από το Σωματείο).

 

·           Το υπ’ αριθ.  :  3   θα επικυρωθεί από δικηγόρο ως ακριβές αντίγραφο. 

·           Τα υπ’ αριθ.  : 6 , 7 δικαιολογητικά θα θεωρηθούν από τα Κ.Ε.Π. για το γνήσιο της υπογραφής.  

1.       Όλα τα  δικαιολογητικά από το 1έως 7 θεωρημένα & μη  τα βγάζουμε ξανά φωτοτυπίες.

2.       Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 30 – 07 – 2014 .  

Σημείωση: Υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα 23 – 06 – 2014 και απο ώρα 18:00μμ έως 19:00 μμ θα χορηγούνται στα ενδιαφερόμενα μέλη και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής.