ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας σε Τακτική Γενική Συνέλευση  την Δευτέρα  03 – 02 – 2014  και ώρα 17:00 μ.μ  στην   αίθουσα  εκδηλώσεων  του   Ξενοδοχείου «ΚΡΟΝΟΣ» με τα  εξής θέματα:

1.      Διοικητικός απολογισμός έτους 2013.

2.      Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013.

3.      Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014.

4.      Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

5.      Ορισμός καταλυτικής ημερομηνίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων.