ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καλούνται   τα  μέλη  του  Σωματείου Αυτ/των Ταξί  Άρτας  που επιθυμούν  να συμμετέχουν στον  μειοδοτικό  διαγωνισμό   που    διενεργείται   από  την   Π.Ε.   Άρτας  για  το έργο  της  μεταφοράς  των  μαθητών   έτους  2013 – 2014   να   προσέλθουν   στο   γραφείο  του  Σωματείου  την    Δευτέρα   25 – 11 – 2013  και  ώρα 18:00 μ.μ. προς ενημέρωση.

Σημείωση: Τα δρομολόγια του έργου της μεταφοράς των μαθητών έχουν ήδη αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο γραφείο του Σωματείου.