ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι με τον Ν. 4174/26 – 07 – 2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) καταργήθηκε η υποχρέωση καταχώρησης, διατήρησης εντός του οχήματος και η επίδειξή του κατά τον έλεγχο, του  ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. (ταξί) αυτ/του.