ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας  σε τακτική  Γ.Σ. που  θα πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ” ARTA  PALACE”  την  Τετάρτη  26 – 06 – 2013 και ώρα 18:00 μ.μ.  με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης.

1.       Έγκριση πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί αποβολής μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. στ’ της παρ. 1 του αρθρ. 10 Κεφ.Β΄του καταστατικού.

2.       Ενημέρωση για τρέχοντα θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των Ε.Δ.Χ. (ταξί) αυτ/των.