ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κάνουμε   γνωστό  στα  μέλη  του  Σωματείου  Αυτ/των  Ταξί   Άρτας   ότι    η διάθεση και η προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους  2013  για  τα  Ε.Δ.Χ. (ταξί)  γίνεται  αποκλειστικά και μόνον από τις  Τράπεζες  μέχρι   30 – 12 – 2012.   

Μετά  την  30 – 12 – 2012  η  προμήθεια  του  σήματος  είναι  εκπρόθεσμη και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Α) Ε.Δ.Χ. (ταξί) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως 31 – 10 – 2010 : 290,00 €. 

Β) Ε.Δ.Χ. (ταξί) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 01 – 11 – 2010 και μετά, αποκλειστικά   με  βάση  τις  εκπομπές  διοξειδίου  του  άνθρακα   (γρμ.  CO2  ανά χλμ), όπως  αυτές αναγράφονται  στην  άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. (ταξί).