ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου ότι η Δ/νση  Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έχει προμηθευτεί το έντυπο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Για τον λόγο αυτό όσα μέλη έχουν στην κατοχή τους το υπηρεσιακό σημείωμα αντί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας να επισκεπτούν την αρμόδια Δ/νση έτσι ώστε να τους χορηγηθεί το σχετικό έντυπο.