ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας που εκτελούν διαδρομές του έργου της μεταφοράς μαθητών ότι με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών (Πράξη νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 268Α /31-12-2011) οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για την μεταφορά μαθητών παρατείνονται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2012.

Για τον λόγο αυτό οι διαδρομές του έργου της μεταφοράς των μαθητών από τις  9 Ιανουαρίου 2012  θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς και πριν από την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.