ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ε.Δ.Χ.

Κόμιστρο Ε.Δ.Χ. οχημάτων Ευρώ
Ελάχιστη μίσθωση 4,00 €
Εκκίνηση-Πτώση σημαίας 1,80 €
Τιμολόγιο No1 εντός περιμετρικής ζώνης 0,90 €
Τιμολόγιο No2 εκτός περιμετρικής ζώνης 1,25 €
Νυχτερινό τιμολόγιο No2 (24:00-05:00) 1,25 €
Αποζημίωση αναμονής ανά ώρα 15,00 €
Προμίσθωση – Άμεση 0,00 €  έως  5,65 €
Προμίσθωση – Προσυμφωνημένη 0,00 €  έως  5,65 €
Προς και από αεροδρόμια 4,00 €
Από Υπεραστικούς σταθμούς λεωφορείων 1,07 €
Για κάθε αποσκευή άνω των 10 κιλών 0,39 €
Σε διαδρομή όπου η αναμονή θα υπερβαίνει το χρονικό όριο των 20 λεπτών η αποζημίωση που θα καταβάλλεται θα προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης (συμφωνίας) και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 25,00 ευρώ ανά ώρα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

            Αριθ. αποφ. Υ.Μ.Ε.: 191290 (ΦΕΚ B’ 3136/21-06-2022)           

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.A.