Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. – ΑΜΕΑ

Η  ΠΟΙΟΤΙΚΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΟΛΩΝ.

Για τον λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την μετακίνηση ατόμων με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.) ή με μειωμένη κινητικότητα, ηλικιωμένων, κ.τ.λ. και των συνοδών αυτών, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια κατά την διάρκεια της διαδρομής.

Η μεταφορά πραγματοποιείται με Ε.Δ.Χ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ αυτ/το, το οποίο δύναται να μεταφέρει έως οκτώ (8) άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη προσβασιμότητα, διαθέτει ειδική ράμπα πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. και μπορούν να μεταφερθούν με αυτό μέχρι δύο (2) αναπηρικά αμαξίδια, με ειδικές θέσεις πρόσδεσης τόσο των αμαξιδίων Α.Μ.Ε.Α. όσο και των ατόμων που τα χρησιμοποιούν.

Στα πλαίσια σχεδιασμού και προγραμματισμού για την ομαλότερη εξυπηρέτησή σας  καλέστε  την  προηγούμενη ημέρα  από  τις

8:00 π.μ. μέχρι της  20: 00 μ.μ.  στα τηλ.:

2681070125
69322102008

Σε τυχόν έκτακτο περιστατικό μη διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε άμμεσα και εκτός του ανωτέρω ωραρίου.

 

 

 

untitled-3487
untitled-3497
untitled-3472