ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Σωματείο  Αυτ/των  Ταξί   Άρτας   Σ.Α.Τ.Α.

  ΒΛΑΧΕΡΝΑ   ΑΡΤΑΣ  Τ.Κ.: 47150
 26810 70125  &  26810 78360
 26810 70125
   sa**@ta*******.gr