ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  Ε.Δ.Χ., Π.Ε.  ΑΡΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-  ΣΥΝ.Π.Ε 

 ΒΛΑΧΕΡΝΑ   ΑΡΤΑΣ  Τ.Κ.:  47150
 6934889462
 26810 70125
 sy***********@ta*******.gr