ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Διοκητικό Συμβούλιο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΡΤΑΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και η ιεραρχία του βάσει του καταστατικού αποτελείται από τον (1) Πρόεδρο , (2) Αντιπρόεδρο , (3) Γραμματέα , (4) Ταμία , (5) Μέλος.

Σκοπός και στόχοι του Δ.Σ. είναι:

Να διαφυλάττει και να προασπίζει τα συμφέροντα του κλάδου και όλα όσα η πολιτεία με νόμους έχει θεσπίσει για θέματα που αφορούν τα Ε.Δ.Χ..
Να είναι πάντοτε ενημερωμένο ειδικότερα για θέματα που αφορούν τα Ε.Δ.Χ. και γενικότερα για θέματα της επιβατικής μεταφοράς.
Να ενημερώνει άμεσα και σωστά τα μέλη του Σωματείου τόσο για τις υποχρεώσεις όσο και για τα δικαιώματά τους.
Να εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αλλά και να αποτρέπει τα όποια μέλη που με πράξεις και ενέργειες δημιουργούν κλίμα απαξίωσης τόσο των υπολοίπων επαγγελματιών όσο και του κλάδου μας γενικότερα.
Να παροτρύνει τα μέλη του έτσι ώστε να εξαντλούν κάθε δυνατότητα που τους έχει δοθεί από την πολιτεία.
Να αναπτύσσει και να προωθεί δεσμους αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ των μελών αποτρέποντας κάθε μορφή εσωστρέφειας .
Να μελετά συστηματικά τα προβλήματα του κλάδου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιδιώκει την επίλυση τους .
Να παροτρύνει τα μέλη του έτσι ώστε να συμμετέχουν και σε άλλες πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και να προωθεί την οργάνωση των μελών του σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα του κράτους (Επιμελητήρια κ.λ.π.) .
Να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους φορείς του Νομού και να καταθέτει σχετικές προτάσεις όταν του ζητηθούν για θέματα ανάπτυξης , κοινωνικά , κ.λ.π.
Να συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια ανεξαρτήτως αν του έχει ζητηθεί ή όχι ενισχύοντας έτσι τον εθελοντισμό.
Να συμμετέχει στις διάφορες επιτροπές των αρμοδίων υπηρεσιών (Νομαρχιακή Αυτ/ση – Δήμος) για θέματα που αφορούν τα Ε.Δ.Χ. και την επιβατική μεταφορά γενικότερα .
 

Διετία 2017 – 2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Παλαιότερες  συνθέσεις  Δ.Σ.  Σ.Α.Τ.Α.  

Διετία 2015 – 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διετία 2014 – 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διετία 2012 – 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΝΟΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Διετία 2010 – 2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Διετία 2008 – 2009

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΒΥΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΚΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ