ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΡΤΑΣ ιδρύθηκε το 1978 και δημιουργήθηκε από την διορατικότητα που είχαν τότε οι ιδιοκτήτες  οδηγοί των Ε.Δ.Χ.  και που είχαν ως σκοπό και στόχο:

  1. Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, και
  2. Την καλυτερή τους οργάνωση έτσι ώστε να διεκδικήσουν αλλά και να επιλύσουν τα όποια προβλήματα αντιμετώπιζε ο κλάδος σε τοπικό επίπεδο την εποχή εκείνη.

Βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα υπήρξαν πάρα πολλές αλλαγές και βελτιώσεις τόσο στην επιβατική μεταφορά όσο και στον κλάδο των Ε.Δ.Χ..

Ένα στοιχείο όμως παρέμεινε διαχρονικά αναλοίωτο και που το Σωματείο με την σημερινή του μορφή καταβάλλει προσπάθεια για την επίτευξή του.

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ   ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    μέ: 

 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΕΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται τόσο το Δ.Σ. όσο και τα εκατόν δέκα  (110) μέλη που αυτή την στιγμή το Σωματείο έχει στο δυναμικό του. Ένα ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούμενο σε βάρδιες, παρέχει στο επιβατικό κοινό υπηρεσίες όλο το 24 ωρο, πάντα με γνώμονα την ευγένεια και τον σεβασμό. Όσο για τα οχήματα που διαθέτουν τα μέλη μας είναι όλα τελευταίας τεχνολογίας καλύπτοντας όλα τα διεθνή standards ασφάλειας, άνεσης αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος.