Σύγκλιση Τακτικής Γ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί  Άρτας σε τακτική Γ.Σ. την Δευτέρα 28 – 02 – 2011 και ώρα 18.00 μμ στήν αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «»ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ»» με τα εξής θέματα :

  • Διοικητικός απολογισμός έτους 2010.
  • Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους  2010.
  • Έγκριση πρoυπολογισμού έτους 2011.
  • Ενημέρωση για τα  τρέχοντα ζητήματα του κλάδου.