Αύξηση Συντελεστών Φ.Π.Α.

Δεν έγινε δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών το  αίτημα του κλάδου μας  να μην αυξηθεί ο συντελεστής Φ.Π.Α. και να εξετασθεί το ζήτημα εάν μπορεί  να ενταχθούν οι  επιβατικές  μεταφορές  στο χαμηλό συντελεστή .

Μετά την σχετική απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 11% σε 13%  (Νησιά Αιγαίου από 8% σε 9%) υποχρεωτικά  αναπροσαρμόζονται  ανάλογα  και οι σχετικοί δείκτες του τιμολογίου των ταξί από 1/1/2011.

Η αύξηση θα πρέπει να προσαρμοσθεί και στα ταξίμετρα διότι η αποφορολόγηση θα υπολογίζεται με 13% ανεξάρτητα εάν έχει περαστεί στο ταξίμετρο η όχι.

Υπενθυμίζεται σε όλους ότι η εφαρμογή του τιμολογίου και η προσαρμογή των ταξιμέτρων είναι υποχρεωτική για όλα τα ταξί και δεν υπάρχει διάταξη που να δίνεται το δικαίωμα διαφοροποίησης του ισχύοντος τιμολογίου.