Άρση της λειτουργίας Ταξιμέτρου.

Την  άρση  της  λειτουργίας  του  ταξιμέτρου  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  μαθητικών  δρομολογίων  πού  πραγματοποιούνται   απο  Ε.Δ.Χ (ταξί) που  έχουν  συνάψει  συμβάσεις ,κατόπιν  μειοδοτικών  διαγωνισμών βάσει της υπ’ αριθ. ΙΒ/6071/26 – 08 – 1998 (Β΄932) Κ.Υ.Α. , με  τις  Νομαρχιακές  Αυτ/σεις    αποφάσισε  το  Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων ύστερα  απο  σχετικό  αίτημα  του  κλάδου  μας.

Επισημαίνεται  ότι, σε κάθε  περίπτωση η σύμβαση  μεταφοράς  μαθητών ή επικυρωμένο  αντίγραφο αυτής  πρέπει να  βρίσκεται  εντός  του  Ε.Δ.Χ. (ταξί) και να  επιδεικνύεται στα  αρμόδια  όργανα    ελέγχου.