Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Το  Σωματείο στα  πλαίσια  της  ενημέρωσης  των  συναδέλφων  υπενθυμίζει  ότι  αρχίζει η  διαδικασία  των  συγκεντρωτικών  καταστάσεων  τιμολογίων (πελατών – προμηθευτών) που  εμπλέκονται  όλοι  οι  επαγγελματίες. Ανεξάρτητα  αν  είχαμε ή  όχι  εμπλοκή  στο  παρελθόν  τώρα  δεν υπάρχει  εξαίρεση και  δικαιολογία, γι αυτό  όλοι  πρέπει  να  προσέξουμε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  υποβολής  έχουν  όσοι  έλαβαν  ή  έδωσαν  παραστατικά  με  καθαρή  αξία  άνω  των  300 €  και  έχουν  σχέση  με  την  επαγγελματική  τους  δραστηριότητα.

Επειδή  η  κατάθεση  των  συγκεντρωτικών  καταστάσεων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  τελευταίο  ψηφίο  του  Α.Φ.Μ.  παρακαλούνται  οι  συνάδελφοι  να  έρθουν  σε  επαφή  με  τους  λογιστές  τους  έτσι  ώστε  η  κατάθεση  των  απαιτούμενων  παραστατικών  να  γίνει  εμπρόθεσμα.