Ενόψει ….. Λογιστικού Προσδιορισμού .

Το  Σωματείο  στα  πλαίσια  της  σωστής  ενημέρωσης  των  μελών  του, λόγω  του  ότι  από  1ης  Ιουλίου  2010  ο  κλάδος  των  Ε.Δ.Χ. (ταξί)  εντάσσεται  με  τον Ν.3842/10 Φ.Ε.Κ. 58 Α΄ στόν  λογιστικό  προσδιορισμό,  προτείνει  τις  κάτωθι   ενέργειες   που  πρέπει  να  ακολουθήσουν  τα  μέλη  του.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1)    Όλοι οι ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ ανεξάρτητα αν εργάζονται οι ίδιοι ή όχι είναι υποχρεωμένοι στην θεώρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων.

2)    Σε  περίπτωση  συνιδιοκτησίας  ενός (1) Ε.Δ.Χ. (ταξί), ανεξαρτήτου  ποσοστού, ο  κάθε  ιδιοκτήτης  υποχρεούται στην θεώρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων.

3)     Σε περίπτωση ιδιοκτητών που έχουν ποσοστά ή ακέραια μερίδια σε δύο (2) διαφορετικά Ε.Δ.Χ. (ταξί) θεωρούν ένα (1) βιβλίο εσόδων – εξόδων.

4)     Δημιουργούμε σφραγίδα :

Π.χ.     ΚΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

Αρ. Οχ.  ΤΑΖ ……

Αμβρακίας  161  –  ΑΡΤΑ

Τηλ.  ………………………………..

Α.Φ.Μ. …………… Δ.Ο.Υ. …………

5)    Ελέγχουμε τις ταμειακές μηχανές :

  • Εάν  εκδίδουν Ζ.
  • Εάν  τα  κουμπιά  λειτουργούν  σωστά  ώστε  να  γίνεται  η  εναλλαγή  χρηστών.
  • Το (θεωρημένο) βιβλίο  συντήρησης  και  το  καλώδιο  σύνδεσης  με  Η/Υ το  έχουμε  πάντα  μαζί  στο  αυτοκίνητό  μας.
  • Αντικαθιστούμε  άμεσα  την  μνήμη  της ταμειακής μηχανής, στην  περίπτωση  που  έχει  γεμίσει, και  την  αλλαγή  αυτή  την  δηλώνουμε στην  Δ.Ο.Υ. (Κ.Β.Σ.).

6)     Προμηθευόμαστε ασφαλιστική ενημερότητα από Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. αν απασχολούμε οδηγό (χρειάζονται στη Δ.Ο.Υ.). Επίσης είναι σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα του Ο.Α.Ε.Ε. (για όσους την κράτησαν) που μας εστάλη τον Δεκέμβριο μαζί με την βεβαίωση της εφορίας.

7)    Στο  Μητρώο  της  Δ.Ο.Υ. (Κ.Β.Σ.) θεωρούμε :

  •    Το  βιβλίο  συντήρησης  της  ταμειακής  μηχανής.
  •    Ένα (1) τιμολόγιο  παροχής  υπηρεσιών.  
  •   Ένα (1) μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

8)     Από 1 Ιουλίου συγκεντρώνουμε παραστατικά εσόδων, εξόδων άσχετα αν έχουμε προλάβει ή όχι την διαδικασία με την εφορία, όπου ο χρόνος προσαρμογής μπορεί να είναι και πέραν  της 1ης Ιουλίου.

9)    ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ:  Η μη έκδοση απόδειξης είσπραξης και η μη παραλαβή τιμολογίου για τις δαπάνες μας.

10)     ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραστατικά εσόδων – εξόδων που έχουν εκδοθεί καθώς και τα βιβλία και στοιχεία της εφορίας, τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση διότι πρέπει  να  επιδεικνύονται σε  περιπτώσεις  ελέγχου  από  τα  αρμόδια  όργανα.

Βεβαίως  για  όλα  τα  παραπάνω  και  με  περισσότερες  λεπτομέρειες  τα  μέλη  θα  ενημερωθούν  από  την  Διοίκηση  μόλις  εκδοθεί  η  σχετική  Π.Ο.Λ. απο  το  αρμόδιο  Υπουργείο.