Σύγκλιση Γ.Σ.

Καλούνται  τα  μέλη  του  Σωματείου  Αυτ/των  Ταξί  Άρτας  την  Τετάρτη  02 – 06 – 2010 και  ώρα  18:00 μμ σε  Τακτική  Γ.Σ.  που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων  του  Ξενοδοχείου  «ΚΡΟΝΟΣ» .

ΘΕΜΑΤΑ:

  • Ενημέρωση  για  κλαδικά  ζητήματα  (Φορολογικό , Αναδιοργάνωση  του  κλάδου, Διοικητική  Μεταρρύθμιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» κ.λ.π.).
  • Λήψη  απόφασης, ενόψει  της  εφαρμογής  λογιστικού  προσδιορισμού  στον  κλάδο  των  Ε.Δ.Χ (ταξί), για  την κάλυψη  των  νέων φορολογικών υποχρεώσεων  από κοινό λογιστή για τα  μέλη  του  Σωματείου.
  • Λήψη  απόφασης  για  ομαδική  ασφάλιση  των  Ε.Δ.Χ. (ταξί) σε  Ασφαλιστική  Εταιρία.