Σύγκλιση Τακτικής Γ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί  Άρτας σε τακτική Γ.Σ. την Τετάρτη 27 – 01 – 2010 και ώρα 18.00 μμ στήν αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου “”ΚΡΟΝΟΣ”” με τα εξής θέματα :

  • Διοικητικός απολογισμός έτους 2009.
  • Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους  2009.
  • Έγκριση πρoυπολογισμού έτους 2010.
  • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
  • Προκήρυξη και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών.