Περί ……. Αποδείξεων.

Το τελευταίο διάστημα στα τηλεοπτικά πάνελ των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας γίνεται λόγος από κάποιους, που το πιό πιθανό σενάριο είναι να μην γνωρίζουν την λειτουργία των Ε.Δ.Χ. (ταξί), ότι τα Ε.Δ.Χ. (ταξί) δεν εκδίδουν απόδειξη και ότι και αυτά πρέπει να τοποθετήσουν ταμειακές μηχανές.

Πρός αποκατάσταση της αλήθειας τούς κάνουμε γνωστό ότι τα Ε.Δ.Χ. (ταξί) της πρωτεύουσας του κάθε Νομού έχουν τοποθετήσει μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων απο το 2004 και με σχετική υπουργική απόφαση πρό διετίας τοποθετήθηκε μηχανισμός έκδοσης απόδειξης και στα υπόλοιπα Ε.Δ.Χ. (ταξί) των Νομών. Έτσι λοιπόν δέν υπάρχει Ε.Δ.Χ. (ταξί) ανά την Ελληνική επικράτεια που να μην έχει απόδειξη.