ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ε.Κ.Α.Β. 166 &  2681021406
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2681361444  –  61500
Κ.Υ.  ΑΝΩ  ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 2681068212
Κ.Υ.   ΑΓΝΑΝΤΩΝ 2685360500
Κ.Υ.   ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 2685022243  –  22584
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΑΡΤΑΣ 199  &  2681080100
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ    Δ/ΝΣΗ    ΑΡΤΑΣ 100  & 2681080100
ΤΜΗΜΑ   ΤΡΟΧΑΙΑΣ   ΑΡΤΑΣ 2681080154
ΤΜΗΜΑ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΑΡΤΑΣ 2681080147
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ   ΑΡΤΑΣ 2681080103
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2681362238
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ                                 2681500525  Χωρίς Χρέωση
ΡΑΔΙΟ  ΤΑΞΙ  ΑΡΤΑΣ 2681078332 – 78333