ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΦΟΡΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ   ΗΠΕΙΡΟΥ 2651026230  &  2651027392
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΑΡΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  ΑΡΤΑΣ 2681361000
Δ/ΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2681363601
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 2681363301
Δ/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2681363111
Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚ.  &  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2681364401
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2681363502
Δ/ΝΣΗ    ΔΑΣΩΝ   Ν.  ΑΡΤΑΣ 2681026360
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2681362100
ΓΡΑΦΕΙΟ   ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2681362101
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  (Τ.Υ.Δ.) 2681362223
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 2681362246
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 2681362297
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2681362299
ΔΗΜΟΣ    Γ.  ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2681360801
ΔΗΜΟΣ    ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ   ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2685022223
ΔΗΜΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΣΚΟΥΦΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2681360400