ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΑΡΤΑΣ   (Γραμματεία) 2681028297
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ   ΑΡΤΑΣ   (Γραμματεία) 2681027412
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ   ΑΡΤΑΣ   (Γραμματεία) 2681028315
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ   ΑΡΤΑΣ   (Γραμματεία) 2681027741
Δ.Ο.Υ.   ΑΡΤΑΣ   (Γραμματεία) 2681363704
Κ.Ε.Π.   ΑΡΤΑΣ   (Κρυστάλλη) 2681360200
Κ.Ε.Π.   ΑΡΤΑΣ    (Βασ.  Κων/νου ) 2681021516
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  ΑΡΤΑΣ   (Ν.  Σκουφά  97) 2681021293
Π.Ε.Δ.Υ.  ΑΡΤΑΣ  (Παλιό  Νοσοκομείο ) 2681027821  & 2681027385
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  ΑΡΤΑΣ  – Κ.Ε.Π.Α.  ( Καραολή 1 ) 2681081740
Ε.Φ.Κ.Α.   (πρώην Ι.Κ.Α.) 2681081700
Ε.Φ.Κ.Α.   (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.)  2681028166  &  2681023181
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2681028670
ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ 2681071830
Κ.Α.Π.Η. 2681070165
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2681362238
ΕΛ.ΤΑ.   ΑΡΤΑΣ 2681022422
Ο.Α.Ε.Δ.  ΑΡΤΑΣ 2681028052   &   2681026518
ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ   ΚΕΝΤΡΟ   ΑΡΤΑΣ                    2681028023
Α/θμια   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΑΡΤΑΣ 2681027550
Β/θμια   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΑΡΤΑΣ 2681028566
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   ΑΡΤΑΣ 2681028728
ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 268173404