ΤΑΞΙ & Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε

ΡΑΔΙΟ   ΤΑΞΙ    ΑΡΤΑΣ 2681078332  –  78333
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΤΑΞΙ   ΑΡΤΑΣ 6934889462
ΑΣΤΙΚΟ   Κ.Τ.Ε.Λ.  –  Α.Ε.   ΑΡΤΑΣ 2681028314
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  Κ.Τ.Ε.Λ. – Α.Ε.   ΑΡΤΑΣ 2681027348