Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – Δ.ΤΥΠΟΥ

Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 – 06 – 2015 και ώρα 18:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου  με τα εξής θέματα :

  1. Έγκριση πράξης του Δ.Σ. περί αποβολής μελών.
  2. Απόφαση για θέματα λειτουργίας του Σωματείου.
  3. Ενημέρωση για κλαδικά θέματα.

Έκτακτη Γ.Σ.

Καλούνται τα ιδρυτικά μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά και όσα από τα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου  Αυτ/των Ταξί Άρτας επιθυμούν να παραστούν, σε έκτακτη Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 – 06 – 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΚΡΟΝΟΣ με θέμα :

  1. Έγκριση καταστατικού.

 

Έκτακτη Γ.Σ.

Καλούνται τα ιδρυτικά μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά και όσα από τα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου  Αυτ/των Ταξί Άρτας επιθυμούν να παραστούν, σε έκτακτη Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 – 06 – 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΚΡΟΝΟΣ με θέμα :

  1. Έγκριση καταστατικού.

Εκτακτη Γ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των ταξί Άρτας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 – 06 – 2015 και ώρα 18:30 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου << ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ >> με θέμα:

  1. Μεταφορές μαθητών.

Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση

Κάνουμε  γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί  Άρτας ότι το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (έως τριών κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών) από αυτή που υποχρεωτικά υπάγεται ο ασφαλισμένος παρέχεται με τον Ν.4321/15.

Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί απο ασφαλισμένους που:

  • Δεν το έχουν ασκήσει,
  • Το έχουν χάσει μέχρι την δημοσίευση του Ν. 4321/15 (21-03-2015),
  • Διατηρούν ήδη ενεργό δικαίωμα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης , και επιθυμούν να το επεκτείνουν ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται (1,2).

Επισημαίνεται ότι και όσοι έχουν ενταχθεί στην νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών εξασφαλίζουν τις προυποθέσεις άσκησης του δικαιώματος κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.