Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – Δ.ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι η Π.Ε. Άρτας σύμφωνα με την υπ΄αριθ. οικ. 4325/14 – 10 – 2015 πρόσκλησής της θα προβεί στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΡΤΑΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Σωματείου.

Όλο το κείμενο της πρόσκλησης που συμπεριλαμβάνονται και τα δρομολόγια θα τα βρείτε παρακάτω.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 – 06 – 2015 και ώρα 18:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου  με τα εξής θέματα :

  1. Έγκριση πράξης του Δ.Σ. περί αποβολής μελών.
  2. Απόφαση για θέματα λειτουργίας του Σωματείου.
  3. Ενημέρωση για κλαδικά θέματα.

Έκτακτη Γ.Σ.

Καλούνται τα ιδρυτικά μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά και όσα από τα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου  Αυτ/των Ταξί Άρτας επιθυμούν να παραστούν, σε έκτακτη Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 – 06 – 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΚΡΟΝΟΣ με θέμα :

  1. Έγκριση καταστατικού.

 

Έκτακτη Γ.Σ.

Καλούνται τα ιδρυτικά μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά και όσα από τα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου  Αυτ/των Ταξί Άρτας επιθυμούν να παραστούν, σε έκτακτη Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 – 06 – 2015 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΚΡΟΝΟΣ με θέμα :

  1. Έγκριση καταστατικού.

Εκτακτη Γ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου Αυτ/των ταξί Άρτας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 – 06 – 2015 και ώρα 18:30 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου << ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ >> με θέμα:

  1. Μεταφορές μαθητών.