Αρχείο κατηγορίας ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Νομαρχία

Γραφείο Νομάρχη

2681361000

Γενικός Γραμματέας

2681361022

Αντινομάρχης

2681361023

Αντινομάρχης

2681361024

Γενικός Διευθυντής

2681361015

Γραμματέας Νομαρχιακού Συμβουλίου

2681070074

Ειδική Σύμβουλος

2681361016