Αρχείο κατηγορίας ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ελληνική Αστυνομία

Αστυνομικά Τμήματα

Άρτας 26810 80132
Περιφέρειας Άρτας
26810 80175
Τμήμα Ασφαλείας
26810 80147
Τμήμα Τροχαίας
26810 80166

Αστυνομικοί σταθμοί

Ανέζας
26810 41111
Α. Καλεντίνης
26810 67777
Κομποτίου
26810 65211
Μενιδίου
26810 88222
Νεοχωρίου
26810 87255
Πέτα
26810 83333
Σκουληκαριάς
26810 76242

Δημοτική Αστυνομία
195 – 26810 74844

Πρώτες ανάγκες

Νοσοκομείο

26813 61444-61500, 26810 77222-22222

Κέντρο Υγείας Α. Καλεντίνης

26810 68212

Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου

26850 22243-22584

Κέντρο Υγείας Αγνάντων

26853 60500

Ιατρεία Περιφερειακά

Α. Πέτρας 26810 67477
Βίγλας 26810 24281
Κλειδίου 26810 77793
Κομποτίου 26810 65221
Μελάτων 26810 67640
Μενιδίου 26810 88220
Νεοχωρίου 26810 87385
Φλωριάδας 26810 77556

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Δημαρχείο
26813 62100

Δημαρχείο (fax)
26813 62253

Ληξιαρχείο
26813 62299

Οικονομικό Τμήμα
26813 62271

Δημοτική Αστυνομία
26813 62238

Γραφείο Αλλοδαπών
26813 62286

Τεχνική Υπηρεσία (ΤΥΔ)
26813 62223

Δημοτολόγιο
26813 62297

Πολεοδομία
26813 62246

Γραφείο Τύπου
26813 62255

Ασύρματο Δίκτυο
26810 74615