ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σωματείου Αυτ/των Ταξί Άρτας ότι  η Π.Ε. Άρτας σύμφωνα με την υπ΄αριθ. οικ. 4325/14 - 10 - 2015 πρόσκλησής της θα προβεί στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΡΤΑΣ. 
Για περισσότερες πληροφορίες  τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Σωματείου. 
 
Όλο το κείμενο της πρόσκλησης που συμπεριλαμβάνονται και τα δρομολόγια θα τα βρείτε παρακάτω.