Διάφορα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
26810 28670

ΕΟΜΜΕΧ
26810 77815

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
26810 28006

ΙΚΑ
184 – 26810 81700

ΚΑΠΗ
26810 70165

ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)
1564
Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Άρτας
26810 21516-7
Άρτας
26810 21495
Ανέζας
26810 41564
Γραμμενίτσας
26810 85931
Νεοχωρίου
26810 87329
Διάσελλου
26810 67659
Κομποτίου
26810 66278
Άνω Καλεντίνης
26810 67026
Πέτα
26810 82338
Χαλκιάδων
26810 52563

ΚΤΕΟ
26810 79965 – 26810 79727

ΟΑΕΔ
26810 28052 – 26810 26518
Κοινότητας Κομμένου
26810 69469

Γραφείο πληροφ. ΕΟΤ Άρτας

26810 78551