Τιμολόγιο Ε.Δ.Χ.

Κόμιστρο Ε.Δ.Χ. οχημάτων Ευρώ
Ελάχιστη μίσθωση 3,72
Εκκίνηση-Πτώση σημαίας 1,30
Τιμολόγιο No1 εντός περιμετρικής ζώνης 0,74
Τιμολόγιο No2 εκτός περιμετρικής ζώνης 1,30
Νυχτερινό τιμολόγιο No2 (24:00-05:00) 1,30
Αποζημίωση αναμονής ανά ώρα 11,90
Προμίσθωση – Άμεση 0,00  έως 5,00
Προμίσθωση – Προσυμφωνημένη 0,00 έως 5,00
Προς και από αεροδρόμια 2,85
Από Υπεραστικούς σταθμούς λεωφορείων 1,18
Για κάθε αποσκευή άνω των 10 κιλών 0,43
 

Σε διαδρομή όπου η αναμονή θα υπερβαίνει το χρονικό όριο των 20 λεπτών η αποζημίωση που θα καταβάλλεται θα προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης (συμφωνίας) και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 25,00 ευρώ ανά ώρα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αριθ. αποφ. Υ.Μ.Ε. – ΟΙΚ – Α- 54501/5518/05. 02 .2014  

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.