Στόλος

Ο στόλος μας αποτελείται από Εκατό (100) Ε.Δ.Χ. (ταξί) νέας τεχνολογίας, όλα κλιματιζόμενα.