Επικοινωνία

Σωματείο  Αυτ/των  Ταξί   Άρτας   Σ.Α.Τ.Α.
Τηλέφωνο: 26810 70125 / 26810 78360
Fax: 26810 70125